หุ่นยนต์แรงดันน้ำและอากาศ (Air-Water Pressure Robot Kit)

790 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดอุปกรณ์สำหรับต่อหุ่นยนต์เป็นรูปร่างต่างๆ แล้วทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้โดยใช้แรงดันน้ำและอากาศ  ฝึกทักษะทางด้านเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการเรียนวิทยาศาสตร์  เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแรงดันน้ำ, แรงดันอากาศ และการเคลื่อนที่ เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับการต่อยอดทางความคิดต่อไป เหมาะสำหรับการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลา

อุปกรณ์ในชุด

  1. พลาสติกทรงลูกบาศก์ (35)       6. ตา (2)
  2. พลาสติกทรงสามเหลี่ยม (4)     7. สายยาง (1)
  3. พลาสติกทรงสี่เหลี่ยม (A) (2)   8. ตัวยึดกระบอกฉีดยา (1)
  4. พลาสติกทรงสี่เหลี่ยม (B)(1)     9. กระบอกฉีดยา (2)
  5. ตัวหมุน (6)                         10. คู่มือ(1
   

ตัวอย่างกิจกรรม

ต่อหุ่นยนต์ตัวหนอนตามคำแนะนำในคู่มือ แล้วต่อเข้ากับหลอดฉีดยาและสายยางที่บรรจุน้ำอยู่ภายใน จากนั้นทำให้หุ่นยนต์ตัวหนอนเคลื่อนที่โดยใช้แรงดันน้ำและแรงดันอากาศ กิจกรรมอื่นๆ
  • กิจกรรมหุ่นยนต์ไดโดนเสาร์
  • กิจกรรมแรงดันน้ำ
  • กิจกรรมรงดันอากาศ
  • กิจกรรมความร้อนกับแรงดัน