รถแข่งพลังแม่เหล็ก (Magnet Racer)

1,020 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดกิจกรรมที่นำหลักการของแม่เหล็กมาประยุกต์ใช้กับการเล่นรถแข่ง ให้เด็กได้สนุกสนานไปพร้อมกับการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายในชุดมีอุปกรณ์สำหรับเล่นรถแข่งแม่เหล็กและอุปกรณ์สำหรับทดลองเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กเพิ่มเติม  พร้อม Study Guide สีสันสวยงามมีคำแนะนำและตัวอย่างกิจกรรมเกี่ยวกับแม่เหล็กอย่างหลากหลายและสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้อง   เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก, การนำไปใช้ประโยชน์, เส้นแรงและสนามแม่เหล็ก, และความสัมพันธ์ระหว่างเข็มทิศกับแม่เหล็กโลก เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป

อุปกรณ์ในชุด

  1. รถของเล่น(2)
  2. เรือพลาสติกสีฟ้า(1)
  3. แม่เหล็กเกือกม้า(1)
  4. แท่งแม่เหล็ก (2)
  5. แม่เหล็กวงแหวน(4
  6. แคปซูลผงแม่เหล็ก(1)
  7. สติกเกอร์ขั้วแม่เหล็ก (2)
  8. เข็มทิศ(1)
  9. คู่มือ(1)

ตัวอย่างกิจกรรม

เราสามารถนำคุณสมบัติพื้นฐานของแม่เหล็ก คือ  คุณสมบัติการดูด-ผลัก กัน มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมรถแข่งแม่เหล็กได้ โดยนำแม่เหล็กทรงกลม 2 ขั้วที่เหมือนกันหรือต่างกันมาใส่หลังรถคันหน้าและใส่หน้ารถคันหลัง แล้ววางรถ 2 คันให้อยู่ใกล้กัน จากนั้นสังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของรถทั้งสองคันขณะอยู่ใกล้กันว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง  โดยศึกษาเกร็ดความรู้ในคู่มือประกอบกับการทำกิจกรรมซึ่งจะช่วยทำให้เข้าใจได้ง่ายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนอกจากกิจกรรมข้างต้นยังมีตัวอย่างกิจกรรมน่าสนใจในคู่มือดังนี้ - กิจกรรมแม่เหล็กคืออะไร - กิจกรรมการทดสอบความเป็นแม่เหล็ก - กิจกรรมหลักการของแม่เหล็กและขั้วแม่เหล็ก - กิจกรรมหลักการของเข็มทิศ - กิจกรรมการหาขั้วแม่เหล็กโลก - กิจกรรมการดัดแปลงเหล็กให้เป็นเข็มทิศอย่างง่าย - กิจกรรมการหาเส้นแรงแม่เหล็กจากผงตะไบเหล็ก -กิจกรรม การหาพลังงานแม่เหล็กที่ตำแหน่งต่าง ๆ -กิจกรรม การใช้แม่เหล็กวาดรูป

วีดิโอ