ชุดอิเล็กทรอนิกส์ 40 กิจกรรม (Electronic Activity Kit 40)

2,790 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 10 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ชุดอิเล็กทรอนิกส์ 40 กิจกรรม ใช้สำหรับเรียนรู้การสร้างวงจรไฟฟ้า สามารถทำการทดลองได้กว่า 40 กิจกรรม เช่น วงจรเปิด-ปิดหลอดไฟด้วยสวิตช์, วงจรหลอดไฟที่ปรับความสว่างตามความเข้มเสง, วงจรเรียนรู้ทรานซิสเตอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
• ช่วยให้การเรียนรู้เกียวกับวงจรไฟฟ้าด้วยความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ เรียนรู้ผ่านงานลงมือปฏิบัติจริง เห็นผลการทดลองได้อยากชัดเจน เข้าใจง่าย
• ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ด้วยแม่เหล็ก ใช้งานง่าย เด็กๆ สามารถประกอบวงจรเองได้
• มีคู่มือแนะนำการประกอบวงจรไฟฟ้าอย่างละเอียดและมีภาพสีประกอบชัดเจน
• วงจรไฟฟ้าแต่ละกิจกรรมทำงานด้วยถ่านไฟฉายจึงปลอดภัยต่อเด็ก
• ในชุดประกอบด้วย รางถ่าน, หลอดไฟ, หลอด LED, ออดไฟฟ้า, ตัวต้านทาน, ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้, ทรานซิสเตอร์, ไอซี, ตัวเก็บประจุ, ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าตามความเข้มแสง, มอเตอร์ใบพัด, สวิตช์, สายไฟ, ลูกกลมโลหะ และคู่มือ
• สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าในห้องเรียน หรือเรียนรู้นอกเวลาได้

อุปกรณ์ในชุด

รางถ่าน(1), หลอดไฟ(2), หลอด LED(4), ออดไฟฟ้า(1), ตัวต้านทาน(6), ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้(1), ทรานซิสเตอร์(2), ไอซี(1), ตัวเก็บประจุ(1), ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าตามความเข้มแสง(1), มอเตอร์ใบพัด(1), สวิตช์(1), สายไฟ(1), ลูกกลมโลหะ(18) และคู่มือ(1)

ตัวอย่างกิจกรรม

ชุดอิเล็กทรอนิกส์ 40 กิจกรรม ใช้สำหรับเรียนรู้การเกิดวงจรไฟฟ้า, ทฤษฎีเกี่ยวกับไฟฟ้า, หลักการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มีอุปกรณ์มากมายที่สามารถประกอบกิจกรรมได้กว่า  40 การทดลอง เช่น การต่อวงจรหลอดไฟผ่านตัวต้านทาน ปรับค่าได้, การต่อวงจรผ่านออดผ่านสวิทซ์, การต่อวงจรมอเตอร์ แบบ DC, การต่อวงจรมอเตอร์แบบ DC กลับทิศทาง, การต่อวงจรหลอด LED ผ่านตัวต้านทานปรับค่าด้วยแสง, การต่อ วงจรไฟกลางคืน, การต่อวงจรสัญญาณเตือนภัยด้วยแสงและเสียงแบบหน่วงเวลา, การต่อวงจรเครื่องจับเท็จ, การต่อวงจรหลอดไฟที่ปรับความเข้มแสง เป็นต้น