ชุดพับกระดาษเรียนรู้ศาสตร์การบิน (Flying Science)

220 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • เรียนรู้การบินรูปแบบต่าง ๆ ในธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมพับกระดาษ 9 กิจกรรม
  • สีสันสวยงาม มีรูปแบบและวิธีการพับอย่างละเอียดชัดเจน
  • เรียนรู้แบบปฏิบัติจริง
  • พัฒนาทักษะความคิดศร้างสรรค์และจินตนาการ
  • สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือเรียนรู้นอกเวลาเรียนที่บ้าน
  • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป

ชุดพับกระดาษเรียนรู้ศาสตร์การบิน ประกอบด้วย 9 กิจกรรม ได้แก่ ว่าวรูปหนู, ทรงกระบอก, Twister Helicopter, เครื่องบิน, เมล็ดเมเปิ้ล, เครื่องบินบูมเมอแรง, นกกระจอก, ว่าวรูปนก เพื่อเรียนรู้ลักษณะการบินรูปแบบต่าง ๆ ในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์หรือสิ่งอื่น ๆ เรียนรู้แรงที่เกี่ยวข้องกับการบิน เช่น แรงยก, แรงขับเคลื่อน, แรงต้าน และแรงโน้มถ่วงของโลก เป็นต้น ให้เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ จิตรนาการ การคิดวิเคราะห์หาคำตอบอย่างมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

อุปกรณ์ในชุด

ชุดพับกระดาษเรียนรู้ศาสตร์การบิน 1 เล่ม

ตัวอย่างกิจกรรม

ชุดพับกระดาษเรียนรู้ศาสตร์การบิน ประกอบด้วย 9 กิจกรรม ได้แก่ ว่าวรูปหนู, ทรงกระบอก, Twister Helicopter, เครื่องบิน, เมล็ดเมเปิ้ล, เครื่องบินบูมเมอแรง, นกกระจอก และว่าวรูปนก