หุ่นยนต์ระบบมอเตอร์ (Walking Robot)

920 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

หุ่นยนต์ที่อาศัยหลักการของมอเตอร์ไฟฟ้าและรอกในการเคลื่อนที่ เด็กจะสนุกสนานไปกับการประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเอง จากวัสดุที่ปลอดภัย แล้วนำไปทดลองให้หุ่นยนต์เดินโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉาย พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า, การเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล, ระบบมอเตอร์,กลไกรอก และกลไกโดยรวมของหุ่นยนต์ เหมาะสำหรับใช้ในการปูพื้นฐานและเสริมสร้างจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป

อุปกรณ์ในชุด

 1. ส่วนลำตัว(1)           13. แกนไม้ (สั้น)(2)
 2. ขาซ้าย (B) (1)        14. ฐานแบตเตอรี่(2)
 3. ขาซ้าย (A)(1)         15. สวิทซ์(1)
 4. ขาขวา (A)(1)         16. รอกพลาสติก(1)
 5. ขาขวา (B)(1)         17. มอเตอร์ (1)
 6. ส่วนหัว(1)               18. ปลั๊กเชื่อมต่อ(6)
 7. รอกกระดาษ(2)      19. ยางวง (2)
 8. แขนขวา(1)             20. กาว (1)
 9. แขนซ้าย (1)           21. แหวนยาง (16)
 10. รอกไม้(2)               22. สายไฟหุ้มพลาสติก (1)
 11. แกนไม้ (ยาว)(1)     23. เทปกาวสองหน้า (บาง) (3)
 12. แกนไม้ (กลาง) (1) 24. เทปกาวสองหน้า (หนา)(1)   25. คู่มือ(1)

ตัวอย่างกิจกรรม

ประกอบหุ่นยนต์ตามคำแนะนำในคู่มือแล้วนำมาทดลองโดยใช้ถ่านไฟฉายเป็นแหล่งกำเนิดไฟพร้อมศึกษาหลักการของหุ่นยนต์และกลไกของมอเตอร์และรอกในคู่มือ  

วีดิโอ