ชุดการเคลื่อนที่ของความร้อน (Moving Heat)

1,060 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ชุดการเคลื่อนที่ของความร้อน สำหรับทำกิจกรรมเพื่อศึกษาคุณสมบัติของความร้อน การถ่ายเทความร้อน และความหนาแน่นของน้ำร้อนและน้ำเย็น
  • เรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง (Hand-On) ช่วยให้เด็กเรียนรู้และเข้าใจได้ด้วยตนเองทำให้จดจำความรู้นั้นได้ดีและนานยิ่งขึ้น
  • พัฒนาทักษะการสังเกต การหาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา การทดลองและการสรุปผลอย่างมีเหตุผล ซึ่งจะเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ขั้นต่อไปในอนาคต
  • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงดรียนหรือเรียนรู้นอกเวลาได้
  • ประกอบด้วย ภาชนะใส่น้ำ, เครื่องทำความร้อน, ฉากกั้น, สีผสมอาหาร(แดง, น้ำเงิน), สีเงิน, ลวด และคู่มือและนำการทดลองพร้อมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับความร้อน
  • สื่อการเรียนรู้แบรนด์ Artec ประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงด้านสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก

ชุดการเคลื่อนที่ของความร้อน เป็นชุดสื่อการเรียนรู้สำหรับทำกิจกรรมเพื่อศึกษาคุณสมบัติต่าง ๆ ของความร้อน การถ่ายเทความร้อน การเคลื่อนที่ของความร้อน ความหนาแน่นของน้ำร้อนและน้ำเย็น ให้เด็ก ๆ สนุกสนานกับการทำกิจกรรม ภายในชุดประกอบด้วย ภาชนะใส่น้ำ, เครื่องทำความร้อน, ฉากกั้น, สีผสมอาหาร(แดง, น้ำเงิน), สีเงิน, ลวด สามารถประกอบกิจกรรมได้หลากหลาย เช่น กิจกรรมสังเกตการณ์เคลื่อนที่ของความร้อนด้วยสีผสมอาหาร, กิจกรรมสังเกตการณ์แยกชั้นของน้ำร้อนและน้ำเย็น และอื่น ๆ มาพร้อมกับคู่มือ Study Guide แนะนำวิธีการทำกิจกรรมต่าง ๆ และสอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับความร้อน เช่น ความร้อนคืออะไร, ความหนาแน่นของน้ำในอุณหภูมิต่าง ๆ , การถ่ายโอนความร้อนแบต่าง ๆ , การแผ่รังสีความร้อน, ทำไมน้ำแข็งจึงไม่ละลาย

อุปกรณ์ในชุด

  1. ภาชนะใส่น้ำ 2. เครื่องทำความร้อน 3. หลอดหยด 4. ฉากกั้น 5. สีเงิน 6. ลวด 7. สีแดง 8. สีน้ำเงิน

ตัวอย่างกิจกรรม

นำลวดมาพันตกปลายของเครื่องทำความร้อน เมื่อใส่ถ่าน AA 2 ก้อน และเปิดสวิตช์ลวดจะร้อน จึงทำให้น้ำร้อน