ชุดรถพลังงานโซลาร์เซลล์เรียนรู้ระบบขับเคลื่อนและกลไก (Solar Car and Machine Learning Set)

5,550 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on, ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ชุดรถพลังงานโซลาเซลล์เรียนรู้ระบบขับเคลื่อนและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Hands-on) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า มีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานและเป็นแหล่งพลังงานในอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนและกลไกของรถอย่างง่าย เช่น การทำงานของเฟืองและโซ่ส่งกำลัง, การใช้แบตเตอรี่หรือโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานไปขับเคลื่อนมอเตอร์ให้หมุน และส่งผ่านกำลังไปยังเพลาล้อ เป็นต้น การประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ตามคู่มือภายในชุดจะทำให้เด็กๆมีความเข้าใจและสนุกกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
• สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ทางด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทักษะทางวิศวกรรม, กระบวนการคิด, การแก้ปัญหา, ฝึกสมาธิ, ความอดทน, ความรอบคอบ และประสาทสัมผัสมือและตา
• ตัวต่อและชิ้นส่วนพลาสติกผลิตโดยแบรนด์ edx education จากประเทศออสเตรเลีย มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะสำหรับเด็ก ได้รับการยอมรับและใช้งานทางด้านการศึกษาอย่างแพร่หลายในทวีปยุโรปและอเมริกา
• สินค้าบรรจุในกล่องพลาสติกมีหูหิ้ว
• มีคู่มือแนะนำสินค้าและการประกอบชิ้นส่วนต่างๆในแต่ละโมเดล
• เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป

Additional Information

Weight 1.5 กก.
Dimensions 33 × 25 × 15 เซนติเมตร

อุปกรณ์ในชุด

1. แผงประกอบ (1) 2. โซลาเซลล์ (1) 3. รางถ่าน (1) 4. ถ่านไฟ AAA (2) 5. มอเตอร์พร้อมเฟือง (1) 6. เฟือง (4) 7. ล้อ (4) 8. โอริง (4) 9. แกนสั้น (4) 10. แกนยาว (6) 11. แกนเชื่อมมีช่อง 7 ช่อง (2) 12. แกนเชื่อมมีช่อง 11 ช่อง (4) 13. แกนล้อยาว 7 ซม. (2) 14. แกนล้อยาว 12 ซม. (2) 15. ลูกบาศก์ตัวต่อสีดำใส (4) 16.ลูกบาศก์ตัวต่อสีน้ำตาล (10) 17. ลูกบาศก์ตัวต่อสีใส (8) 18. ลูกบาศก์ตัวต่อสีเหลืองใส (8) 19. ตัวต่อ 1/4 ของวงกลม (4) 20. ตัวต่อสามเหลี่ยม (4) 21. ตัวต่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า (4) 22. ขาต่อสีเทา (2) 23. ขาต่อตรงสีแดง (4) 24. ขาต่อเว้าครึ่งวงกลมสีแดง (1) 25. ขาต่อทรงกลมสีแดง (1) 26. ตัวประกอบโซ่ (26) 27. คู่มือชุดรถพลังงานโซลาร์เซลล์ (1)

ตัวอย่างกิจกรรม

ชุดรถพลังงานโซลาร์เซลล์เด็ก ๆ จะได้สนุกไปกับการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนและกลไก รวมทั้งได้ประกอบรถที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้าโดยตรง และรถที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ทดแทนพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ว่าพลังงานโซลาร์เซลล์เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า มีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานและเป็นแหล่งพลังงานในอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้พัฒนาทักษะทั้งทางด้านร่างกาย, ความคิด และจิตใจ เช่น ความสามารถในการเคลื่อนไหวและประสาทสัมผัส, ความสามารถทางด้านการควบคุมอารมณ์, ความสามารถทางด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ, คิดอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล การประกอบชุดรถพลังงานโซลาร์เซลล์เรียนรู้ระบบขับเคลื่อนและกลไก Model : 1 เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของเฟืองตรง (Gear) เฟืองตรงเป็นเฟืองที่มีการประยุกต์ใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรม โดยนิยมนำมาใช้กับการทำงานของระบบส่งกำลัง ซึ่งเฟืองตรงจะใช้ในการส่งกำลังการหมุนจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่งและมีลักษณะแบบมีฟันขนานเข้ากับแกนหมุน   Model : 2 เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของโซ่ส่งกำลัง (Chain) โซ่ส่งกำลังมีลักษณะการส่งกำลังคล้ายกับสายพาน โดยโซ่จะคล้องอยู่กับเฟืองโซ่ (Sprocket) ซึ่งติดตั้งอยู่บนเพลาขับ และเพลาตาม การส่งกำลังด้วยโซ่นี้ จะไม่เกิดการลื่นไถลขณะส่งถ่ายกำลัง เหมาะสำหรับงานที่รับภาระแรงดึงมากๆ   Model : 3 เรียนรู้เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อน (Drive) ชุดรถพลังงานโซลาร์เซลล์นี้ออกแบบให้เด็ก ๆ สร้างรถของเล่นโดยใช้ตัวต่อและชิ้นส่วนพลาสติกเป็นตัวรถ และใช้แบตเตอรี่หรือโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานไปขับเคลื่อนมอเตอร์ให้หมุน และส่งผ่านกำ ลังไปยังเพลาล้อโดยใช้เฟือง   Model : 4 เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานโซลาร์เซลล์ (Solar cell) รถพลังงานโซลาร์เซลล์จะใช้โซลาร์เซลล์ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน นอกจากนี้ในชุดยังออกแบบให้มีกลไกที่ใช้ในการส่งผ่านการขับเคลื่อนจากมอเตอร์ไปสู่เพลาล้อ เช่น เฟือง โซ่ เป็นต้น

วีดิโอ

ชุดรถพลังงานโซลาร์เซลล์เรียนรู้ระบบขับเคลื่อนและกลไก