ชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้า (Tabletop Turbine)

620 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติหลัก

• ชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้า เปลี่ยนพลังงานงานลมที่หมุนมอเตอร์เป็นพลังงานไฟฟ้าที่ทำให้หลอดไฟติด
• สนุกสนานกับการเรียนรู้การเกิดพลังงานไฟฟ้า, การเปลี่ยนรูปพลังงาน และการประดิษฐ์กังหันลมด้วยตัวเอง
• เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบ STEM Education
• ฝึกทักษะการตั้งสมมุติฐาน การทดลอง และการสรุปผลอย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
• สินค้าแบรนด์ Artec ประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงด้านสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก
• เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป สามารถใช้ประกอบการเรียนในห้องเรียนและศึกษานอกเวลาที่บ้าน
• ในชุดประกอบด้วย มอเตอร์, ชุดพลาสติกประกอบมอเตอร์ 1 ชุด, หลอดLED, คู่มือภาษาอังกฤษ 1 เล่ม

Additional Information

Weight 0.2 กก.
Dimensions 28 × 20 × 8 เซนติเมตร

อุปกรณ์ในชุด

  1. มอเตอร์
  2. ชุดพลาสติกประกอบมอเตอร์ 1 ชุด
  3. หลอดLED
  4. คู่มือภาษาอังกฤษ 1 เล่ม

ตัวอย่างกิจกรรม

เรียนรู้หลักการเปลี่ยนรูปของพลังงานจากพลังการลมไปเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้า สนุกสนานกับการออกแบบและประดิษฐ์กังหันลมของตัวเอง ชุดของเล่นแบบ Hand On ที่จะทำให้เด็กสนุกสนานไปกับการลงมือปฏิบัติและทดลองด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการวางแผน การทดลอง การวิเคราะห์ และหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนและสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในอนาคต ตัวอย่างการทำกิจกรรม นำขวดพลาสติกมาทำเป็นกังหันลม และตกแต่งตามจินตนาการด้วยตนเอง   นอกจากนี้เด็ก ๆ ยังสามารถออกแบบกังหันลมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมในรูปแบบที่แตกต่างกัน