แม่เหล็กรูปตัวยู ขนาด 61x52x12 มิลลิเมตร (U Magnet 61x52x12 mm.)

145 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • แม่เหล็กรูปตัวยูคุณภาพดี
  • มีสีและตัวอักษรแสดงขั้วเหนือ-ขั้วใต้ อย่างชัดเจน
  • ใช้ประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนหรือเรียนรู้นอกเวลา

Additional Information

Weight 0.05 กก.
Dimensions 10 × 10 × 10 เซนติเมตร

อุปกรณ์ในชุด

แม่เหล็กรูปตัวยู ขนาด 61x52x12 มิลลิเมตร (1)

ตัวอย่างกิจกรรม

แม่เหล็กรูปตัวยู ขนาด 61x52x12 มิลลิเมตร มีสัญลักษณ์บอกขั้วของแม่เหล็กได้อย่างชัดเจน ใช้เรียนรู้คูณสมบัติของแม่เหล็กและแรงดูด-แรงผลักของขั้วแม่เหล็ก ตัวอย่างกิจกรรม เช่น จำแนกประเภทสิ่งของด้วยแม่เหล็ก ความแรงของแม่เหล็กไม่มากเกินไป ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน จึงเหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนหรือเรียนรู้นอกเวลา แม่เหล็กรูปตัวยู ขนาด 61x52x12 มิลลิเมตร (U Magnet 61x52x12 mm.)