รถยางรัดและแรงลม (Wind & Elastic Powered Car)

680 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ประกอบรถทดลองที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานลมและแรงส่งจากยางวง
 • เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานลม, พลังงานกล และการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่าง ๆ
 • สนุกสนานกับเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Hand On) และเห็นผลการทดลองได้ชัดเจน มีคู่มือประกอบการทดลอง
 • สำหรับเป็นกิจกรรมในการเรียนรู้ตามแนวทางแบบ STEM education
 • เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลาเรียน
 • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Artec ประเทศญี่ปุ่น ผู้มีชื่อเสียงทางด้านสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก

Additional Information

Weight 0.3 กก.
Dimensions 36 × 20 × 3 เซนติเมตร

อุปกรณ์ในชุด

โครงรถ (1), ล้อ (4), เสา (1), เพลาหน้า (1), เพลาท้าย (1), ใบเรือ (1), ใบบันทึกระยะทาง (1), ยางวงเล็ก (1), ที่ค้ำ (1), ยางวงใหญ่ (1), ใบพัด (1), ลวด (2), หลอดพลาสติก (1), ด้าย (1)

ตัวอย่างกิจกรรม

ชุดการทดลองเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ของรถด้วยพลังงานลมและแรงส่งจากยางวง เพื่อนำมาประยุกต์สร้างการเคลื่อนที่ด้วยแรงส่งในรูปแบบต่าง ๆ มีใบบันทึกระยะทางการเคลื่อนที่เพื่อเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของรถ หรือใช้บันทึกการแข่งขันระหว่างผู้เล่นเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้ ทำให้วิทยาศาสตร์และการทดลองมีความน่าสนใจและน่าเรียนรู้มากยิ่งขึ้น รถยางรัดและแรงลม (Wind & Elastic Powered Car) ตัวอย่างกิจกรรม
 • กิจกรรมรถขับเคลื่อนด้วยแรงลม
 • กิจกรรมรถพุ่งดั่งจรวดด้วยแรงยางรัด
 • กิจกรรมรถใบพัด
 • กิจกรรมกระเช้าลอยฟ้าใบพัด

วีดิโอ