แม่เหล็กวงแหวน ขนาด Ø 30 มิลลิเมตร (5 ชิ้น/ชุด) (Magnet Ring Ø 30 mm. (5 pcs.))

145 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • แม่เหล็กวงแหวนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร
  • สีสันสดใส ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี
  • ความแรงของแม่เหล็กไม่มากเกินไป ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
  • ใช้ประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนหรือเรียนรู้นอกเวลา

Additional Information

Weight 0.1 กก.
Dimensions 10 × 10 × 10 เซนติเมตร

อุปกรณ์ในชุด

แม่เหล็กวงแหวนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร (5)

ตัวอย่างกิจกรรม

แม่เหล็กวงแหวน ประกอบด้วยแม่เหล็กสีสันต่าง ๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร จำนวน 5 ชิ้น ใช้เรียนรู้คูณสมบัติของแม่เหล็กและแรงดูด-แรงผลักของขั้วแม่เหล็ก ด้วยสีสันสดใสทำให้การเรียนรู้สนุกสนานและน่าสนใจ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น แม่เหล็กลอยได้, จำแนกประเภทสิ่งของด้วยแม่เหล็ก พัฒนาทักษะการสังเกต การวิเคราะห์และการจำแนกแยกแยะ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนวิทยาศาสตร์ขั้นต่อไป แม่เหล็กวงแหวน ขนาด Ø 30 มิลลิเมตร (Magnet Ring)